Ilustrace

Krajiny, malované akvarelem, vznikaly v průběhu roku 2012 pro knihu nazvanou "Podbrdskem od Barbory ke Svaté Dobrotivé" od učitele, spisovatele, lepidopterologa PhDr. Jana Veverky. Drobnější publikace je oslavou a poctou krajině v okolí Hořovic, kde autor žije, a je ke stažení na adrese: j.vev.sweb.cz.