Ceník

Kresba

kresba tužkou nebo uhlem (možno zvolit libovolný formát i kombinovanou techniku)

  • formát A4 - 500 Kč
  • formát A3 - 750 Kč
  • formát A2 - 1100 Kč

hotovou kresbu lze opatřit paspartou, cena závisí na formátu a kvalitě pasparty

  • cca 100 Kč

v případě zájmu o jednoduché "zarámování" do euroklipu závisí cena také na velikosti rámu

  • cca 100 Kč

Jedná-li se o obrázek - portrét více osob, připočítávám k ceně vždy 100 Kč za každou další osobu (např. kresba dvojportrétu, formát A4 - 600 Kč).

 

Malba

cena závisí na velikosti formátu, množství použitého materiálu a časové náročnosti tématu

techniky:

  • olej na plátně
  • akryl na plátně
  • akvarel na papíře